Kişisel Gelişimle İlgili Uzman Görüşleri

Paylaş

Kişisel Gelişimle İlgili Uzman Görüşleri

Kapitalist düzenin bir getirisi olarak son yılların en moda kavramlarından biri haline gelmiş bu kavram özünde kapitalizm etkisindeki topluluklarda bireyin anlam ve amaç arayışıyla başlayan ve bireyin problemleriyle tek başına başa çıkabilmesini amaçlamış kültürel bir oluşumdur. Bununla birlikte bu oluşum hareketi çerçevesinde ortaya çıkan kitap, film, animasyon türündeki ürünlere de bu isim verilmiştir.

Aslında bu kavram diğer dünya ülkelerinde ve en genel haliyle bireyin kendini psikolojik yönden geliştirmesini hedefler. Bu sebeple kendisini bu işin uzmanı olarak tanıtan milyonlarca insandan ziyade işin uzmanları psikoloji eğitimi almış kişilerdir. Psikologların dışında tıp, sosyoloji, felsefe gibi dallarda eğitim alıp psikoloji ile ilgilenen kişilerden meslek grubu fark etmeksizin herkes kendini bu konuda uzman olarak tanıtmaktadır. Bu uzmanların konu hakkındaki görüşlerini aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta inceleyebiliriz.

Pozitif Yaklaşanlar

Konu ile ilgili eğitim almış ve araştırmalar yapmış, uluslar arası düzeyde geçerliliği olan makaleler yazmış bazı uzmanlar bu alanın insan psikoloji üzerinde olumlu etkiler sağladığını savunmaktadır. Bireyin kişisel motivasyonunu arttırmada, duygu ve düşünsel farkındalığını oluşturmada bu alanda verilmiş eserlerin büyük gelişim sağladığı görüşündeler. Bu nedenle başlangıçta bireyin psikolojik sağlığı sonrasında da toplumun ruh sağlığını olumlu etkilediği sonucuna varılmaktadır.

Negatif Yaklaşanlar

Pozitif yaklaşanların aksini iddia eden bir grup araştırmacı da mevcuttur. Aynı şekilde konunun eğitimini almış ve bilimsel düzeyde tezlerini ispatlamış bu grup uzmanların yaklaşımı ise şu şekilde “bu tür ürünler ve çalışmalar bireyin sadece geçici bir süreliğine kendini iyi hissetmesini sağlamakta fakat gerçeklerle yüzleşebilmesini engellemektedir.” Aslında amacı farkındalık oluşturmak olan bu alan günümüzde bu amaçtan sapmış, tabiri caizse ara gazı vermekten öteye geçemeyen hatta bazıları vakit hırsızlığı olan ürünler oluşturmuştur.

Tarafsız ve Gerçekçi Yaklaşanlar

Bu gruptaki uzmanlar ise bu alanın aslında birey üzerinde geçici ya da kalıcı herhangi bir etkisi olmadığını savunmaktadır. Bu uzmanlar ülkemizde son yıllarda bu konuya gereğinden fazla ilgi gösterildiğini ve konunun yanlış anlaşıldığını ileri sürmektedirler. Popüler kültür ögesi haline getirildiğini ve bazı kesimlerin sadece para kazanma amacıyla bu alanda ürünler verdiklerini belirtmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir